Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
HU | BG

Bemutatkozunk

Az intézményünkben folyó bolgár oktatás a – nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló –17/2013. (III.1.) EMMI rendeletben meghatározott formák közül a kiegészítő nemzetiségi iskolai nevelés-oktatási típusnak felel meg. Ennek a nevelési-oktatási formának a nemzetiségi nyelv és irodalom, valamint a nemzetiségi népismeret átadása a célja. Ezen tartalmak elsajátítását – mint ahogy erre az elnevezése is utal – ún. kiegészítő tanórai foglalkozások keretében biztosítjuk. Iskolánk délutáni munkarend szerint működik, a tanórákat főszabály szerint 14.00h és 19.30h között tartjuk. Iskolánkban 6-21 éves korú általános és középiskolai tanulók nevelése, oktatása folyik 1-12. évfolyamon. A nappali intézményekben általános- ill. középiskolai tanulmányokat folytató diákok iskolánkban vendégtanulóként vesznek részt a bolgár nemzetiségi nevelés-oktatásban, vendégtanulói jogviszony létesítésével.

A bolgár nemzetiségi nevelés-oktatásban való részvételt a szülők ajelentkezési lapés a nyilatkozatok kitöltésével igényelhetik. A nyilatkozat a tanulói jogviszony megszűnéséig vagy a kérelem visszavonásáig érvényes.

Tanulóink előmenetelét bolgár nyelv és irodalom, valamint bolgár népismeret tantárgyakból, továbbá magatartásból és szorgalomból értékeljük. Az első félév végén félévi értesítőt, a tanév végén bizonyítványt kapnak. A 12. évfolyam elvégzését követően, illetve a gimnázium utolsó 2 osztályában, tanulóink érettségi vizsgát tehetnek bolgár nyelv és irodalomból, valamint bolgár népismeretből.

A tanuló kiegészítő bolgár nemzetiségi nevelés-oktatásban szerzett osztályzatait a szülő (ill. ha 14. életévét betöltött tanulóról van szó, akkor a szülő és a tanuló közös) kérelmére a nappali iskolai tanulmányaiba be kell számítani, ha a vendégtanulói jogviszonyban és a nappali tanulói jogviszonyban folytatott tanulmányok azonos évfolyamra esnek.

Iskolánkban jelenleg a budapesti székhely mellett még 2 telephelyen folyik az oktatás, melyet 5 közalkalmazott pedagógus közreműködésével látunk el. A tanulói létszám a 2020-2021-es tanévben – az iskola-előkészítő csoportokkal együttesen – megközelítette a 123 főt.

Az iskola a Külföldi Bolgár Iskolák Szövetségének tagja, a tevékenységét a Bolgár Oktatási Minisztérium támogatja.