Bolgár Nyelvoktató Nemzetiségi Iskola
HU | BG

Erazmus+

В продължение на две години учениците от четири европейски училища, в които се изучава български език – училище „Кирил и Методий“, включващо детска градина „Зайченцето бяло“ в Париж, БСОУ „Д-р Петър Берон“, Прага, Българско училище за роден език в Будапеща и училище за български език „Азбука“ в Дъблин – работиха под ръководството на техните учители. В продължение на две години те изучаваха българските пролетни традиции като част от техните дълбоки корени, но също така и традициите на страната, в която живеят, а благодарение на проведения обмен между училища - и традициите на останалите три партньорски страни. В същото време те обогатяваха и познанията си по български език – езикът на този проект, езикът, на който те общуваха помежду си - представяха творбите си, пяха песни, рецитираха стихотворения, пресъздаваха традициите или участваха в тях, езикът, на който проведоха незабравими срещи, запознанства, езикът, на който изразяваха емоциите си, възхищението си, чувствата си …. Езикът, на който откриха нови култури и нови хоризонти.

Budapest

Párizs

Prága

Dublin